Modernisering 2018-03-08T14:45:32+00:00

Modernisering

Hissen är en del av det första intrycket av fastigheten. En fin hiss känns välkomnande och stärker känslan för dig och besökaren. För att behålla värdet i er investering är det viktigt med förebyggande underhåll och att löpande byta ut delar som slits. Hisscentralen utför modernisering av samtliga på marknaden förekommande fabrikat. En modernisering av hissen kan göras för att byta slitna delar, för att anpassa hissen så att den uppfyller föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt eller för att byta ut inredningen i hissen.

Krav på hissar

Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Skydd i korgöppning ska finnas på de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minskar risker för tillbud genom klämning i förhållande till hisskorgar utan korgdörrar. Om en ny korgdörr installeras är det ofta enklare och billigare att byta ut den befintliga hisskorgen till en helt ny.

Inredning

Alternativ kan man installera en ny inredning i den befintliga hisskorgen eller bara en ny rostfri frontsida, anpassad till aktuell hisskorg och dörr. Vi levererar hisskorgar efter kundens önskemål. I hisskorgen skapas den känsla som ger besökaren det första intrycker av fastigheten/företaget. Vi hjälper gärna till med att ge en positiv bild av din verksamhet. För inspiration eller förslag kontakta oss så kan vi ta fram olika alternativ.