Service 2018-03-07T13:34:07+00:00

Service

Vi hjälper våra kunder när som helst på dygnet. Våra tekniker finns på fältet för att snabbt kunna vara på plats. De har erfarenhet och en bred teknisk kompetens för flera fabrikat, dessutom är de engagerade och trevliga. Vi tror på ett personligt bemötande.

Service är grunden för vår verksamhet, vi utför service och reparationer av alla fabrikat av hissar, rulltrappor och portar levererade på den svenska marknaden. Ett serviceavtal innebär för oss att vi ska säkerställa ett underhåll med hög kvalitet. Under våra servicebesök som vi fördelar jämnt över året arbetar vi proaktivt för att medverka till säkrare hissar som klarar årliga besiktningar och har en längre livslängd. Nödvändiga reparationer som upptäcks vid servicebesök och inspektioner kommuniceras till beställaren så att brister och driftstopp ska kunna undvikas genom att planera och genomföra reparationer som upprätthåller säkerheten i anläggningarna. Genom kontinuerligt underhåll skapas också förutsättningar för en god ekonomi.

Vi supportar, vägleder och informerar våra kunder om uppgraderingar som behövs för att följa lagar och höja prestanda, tillgänglighet och säkerhet samt även komfort och energibesparingar som tex korgljusstyrning. Behövs en nyinstallation eller utbyte av hiss fokuserar vi på att leverera en hiss efter kundens behov i ett servicevänligt material av hög kvalitet och utan låsta system.

Skulle hissen stanna eller uppvisa någon brist kan kunden känna sig trygg i att felanmälan tas emot av vår administrativa personal i Örebro. Den nära kontakten och det personliga engagemanget i kunden är viktigt för oss.

Felanmälan dygnet runt 019-18 24 40

Ring in din felanmälan, undvik e-post, för att vi ska kunna ge så snabb och bra service som möjligt.