Efterinstallation av hissar

På Hisscentralen har vi lång erfarenhet av att installera hissar i befintliga fastigheter utan hiss. Våra utrymmessnåla och flexibla hisslösningar kan installeras i princip alla typer av byggnader och passar bra för byggnader i miljonprogrammet. Att installera hiss gör bostäderna mer attraktiva och ökar värdet på fastigheten. Genom att tillgängligheten ökar förbättras även livskvaliteten för många t.ex. äldre, barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning.

Det finns enstaka fall där trapphusen är för små och placerade på ett sådant sätt att hiss inte kan installeras i mitten av byggnaden. I dessa fall finns istället alternativ att placera hissen utanpå byggnaden. Det finns för tillfället statligt stöd för att sätta in hissar i befintliga trapphus.

Statligt stöd för hissar i befintliga trapphus

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighetshöjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på Boverkets webbplats