Kvalitet

När du väljer Hisscentralen ska du kunna lita på att du får en lösning av hög kvalitet som gör jobbet varje dag. Och det kan du.

När vi startar ett projekt går vi noggrant igenom vad som ska göras tillsammans med beställaren. Därmed kan du känna dig trygg i att vi har samma bild av uppdraget. Om det behövs kan vi även göra en förbesiktning av projektet.

När arbetet är avslutat får du alltid en fullständig dokumentation med tekniska beskrivningar. Inom hela Motum-koncernen arbetar vi bara med öppna system som lätt kan underhållas av den reparatör du väljer.

För att få ut så mycket som möjligt av din port rekommenderar vi alltid att du tecknar ett serviceavtal!

Hisscentralen är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och 45001.