Hisscentralen AB

Besöksadress

Elementvägen 9
702 27 Örebro

Växel:  019-20 66 40
Felanmälan: 019-18 24 40
Epost: info@hisscentralen.se

Fakturaadress:
Hisscentralen i Närke AB
FE 880 Scancloud
831 90 Östersund

Faktura via e-post:
hisscentralen.narke@pdf.scancloud.se

E-post vid frågor ang ekonomi:
ekonomi@hisscentralen.se

VD, nyinstallationer och moderniseringar
Marcus Brüde
marcus.brude@hisscentralen.se
019-20 66 42

Försäljning /arbetsledning/ nyinstallation/ moderniseringar/ serviceavtal
Lennart Lövenås
lennart.lovenas@hisscentralen.se
019-20 66 49

Eftermarknad
Fredrik Björkegren
fredrik.bjorkegren@hisscentralen.se
019-20 66 44

Administration/Felanmälan
Ewa Neogard
ewa.neogard@hisscentralen.se
019-20 66 41