Framtidssäkra hissens nödtelefon när 2G/3G-näten släcks ner

För att ge mer frekvensutrymme åt 4G- och 5G-näten kommer 2G- och 3G-näten i Sverige att stängas ned inom en snar framtid. För de flesta hissägare innebär nedstängningen att telefonilösningen för hissens nödtelefon kommer att behöva uppgraderas. Anledningen till detta är att de flesta nödtelefoner i dag går via 2G eller 3G. Då utfasningen av 2G- och 3G-näten redan påbörjats är det viktigt att du som hissägare ser över hissens telefonilösning redan idag.

På Hisscentralen har vi tagit fram smarta tekniska lösningar för att framtidssäkra hissarnas nödtelefoner. Exakt vilken teknisk lösning som
passar för just din hiss beror på vilken telefonilösning hissen har idag.

  • Uppgradering: Om det är möjligt så uppgraderar vi din befintliga utrustning till 4G.
  • Utbyte: Om det inte är möjligt att uppgradera så byter vi till en 4G-kompatibel nödtelefon.
  • Installation: Om hissen helt saknar nödtelefon för tvåvägskommunikation rekommenderar vi att installera en sådan för ökad trygghet och säkerhet för användarna.
  • Konvertering: Om nödtelefonen har en fast telefonlina så kan man konvertera till en 4G-lösning och därigenom spara pengar.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig öka säkerheten och framtidssäkra din hiss!

Telefon: 019-20 66 40
Mail: info@hisscentralen.se

Ladda ned vårt faktablad ”Framtidssäkra hissens nödtelefon”

Läs mer om planerna på att stänga ned 2G och 3G näten på PTS webbplats

 

Hisscentralen är en del av Motum-koncernen. Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern. Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Roslagens Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Motum finns även i Norge. Tillsammans är vi runt 400 anställda och omsätter cirka 900 miljoner kronor.