Hisscentralen installerar livsviktig hiss på Universitetssjukhuset i Örebro

Hisscentralen är leverantör av en ny, modern hiss till helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset i Örebro. Hissen förbinder helikopterflygplatsen med resten av Universitetssjukhuset och används främst för att transportera traumapatienter. Region Örebro som handlat upp den nya hissen ställer därför höga krav vad gäller driftsäkerhet och underhåll. Den nya hissen togs i bruk i början av juli 2020.

Vi är mycket tacksamma för att ha fått förtroende från vår befintliga kund Region Örebro att leverera och installera den nya hissen vid helikopterflygplatsen”, säger Marcus Brüde, Vd Hisscentralen.

Hissen, en linhiss med 4 stannplan, är utrustad med Motum-koncernens öppna styrsystem M18, som är ett av marknadens mest avancerade, flexibla och användarvänliga styrsystem.

Med M18 får kunden möjlighet att kombinera uppkopplade hissar med ett öppet styrsystem som ger valfrihet att köpa reservdelar från vilken leverantör som helst och därmed uppnå en positiv ekonomisk effekt”, fortsätter Marcus Brüde.

Hissen på USÖ är vid leverans förberedd för molntjänster som bland annat ger tillgång till realtidsinfo om hissens status, automatiska notifieringar vid behov av service samt fjärråtkomst till hissens styrsystem.

För mer information, vänligen kontakta Marcus Brüde, Vd Hisscentralen.
Mail: marcus.brude@hisscentralen.se
Telefon: 019-20 66 42

Om Hisscentralen
Hisscentralen startade 2002, har sitt säte i Örebro och är en del av Motum-koncernen, Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Vi erbjuder flexibla och kundanpassade hisslösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. Dessutom servar och reparerar vi portar och rulltrappor från samtliga tillverkare på marknaden.