Hisscentralen ny leverantör till Region Örebro Län

Hisscentralen vann nyligen Region Örebros upphandling av hisservice. I kontraktet ingår service på ca 170 hissar.

”Vi är glada över att ha fått förtroende att leverera hisservice av högsta kvalitet till Region Örebro”, säger Marcus Brüde, VD Hisscentralen.

Kontraktet trädde i kraft 1 januari 2019 och löper i fyra år.