Varje år så inträffar tyvärr ett antal olyckor i Sverige där djur och människa hamnat på var sin sida om hissdörren. Kopplen är så smala att dörren kan stänga och hissen åka iväg. Därmed uppstår risk för allvarliga klämskador eller att djuret stryps. Genom att följa rekommendationerna i vårt infoblad om djur och hissar kan ni minimera risken att en olycka sker.

Om du har frågor gällande infobladet, vänligen kontakta Johanna Olsson, Hållbarhetschef, Motum 079-337 75 84/ johanna.olsson@motum.se 

Ladda ner informationsblad om djur och hissar