Hisscentralen har flyttat till nya lokaler

Hisscentralen har flyttat till nya, ändamålsenliga lokaler per den 1 september 2019.

Vår nya adress är Elementvägen 9, 702 27 Örebro.